ทนายความจังหวัดปัตตานี

ทนายความจังหวัดปัตตานี

เปิดหน้าต่อไป

ทนายความจังหวัดปัตตานี

ทนายชนัญธิดา ธานีรัตน์

ทนายชนัญธิดา ธานีรัตน์

ทนายชนัญธิดา ธานีรัตน์

สวัสดีคะ ดิฉันทนายชนัญธิดา ธานีรัตน์ ดิฉันจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความ เมื่อปี พ.ศ. 2561 จากสภาทนายความแห่งประเทศไทยและผ่านการอบรมเนติบัณฑิต จากนั้นดิฉันได้ฝึกงานหรือทำงานในอาชีพทนายครั้งแรกที่สำนักงานทนายความณัฐ มานะกุล             

เมื่อปี 2563 ดิฉันได้เปิดสำนักงานทนายความของดิฉันเองรับให้คำปรึกษาและเป็นทนายความในคดีแพ่งและคดีอาญาจนถึงปัจจุบัน           

เมื่อปี 2565 ดิฉันได้ร่วมงานกับเครือข่ายทนายความซึ่งท่านประธานทนายภูวงษ์โพธิ์ไทร เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายทนายความ ด้วยการรวบรวมเพื่อนๆทนายความทั่วประเทศทำงานร่วมกันช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างสมาชิกทนายความด้วยกัน ซึ่งเครือข่ายทนายความมีเป้าหมายที่จะให้บริการประชาชนที่ประหยัด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กล่าวคือ ประหยัด เพราะประชาชนจะได้ใช้บริการในพื้นที่ที่ลูกความอยู่หรือพื้นที่ที่มีคดีความ ทนายความจะไม่คิดค่าเดินทางหรือค่าที่พัก สะดวก เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายกระจายอยู่ทุกจังหวัด เช่นดิฉันเองประจำอยู่จังหวัดปัตตานี

เมื่อสมาชิกทนายความในจังหวัดอื่นๆมีงานหรือรับงานแต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาดำเนินคดีให้กับลูกความ สมาชิกท่านนั้นจะมอบหมายให้ดิฉันดำเนินการแทน หรือให้ดิฉันเป็นทนายความในคดีแทน อีกทั้งการให้บริการต่างๆจะสะดวกเพราะดิฉันสามารถเดินทางไปศาลไม่เกิน 30 นาทีและเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดปัตตานี ได้รวดเร็วกว่าทนายความต่างจังหวัดที่อยู่ไกล อีกประการหนึ่งคือบางครั้งดิฉันติดธุระหรือติดว่าความ คุณสามารถโทรหาคอลเซ็นเตอร์ ฝากข้อความให้ดิฉันโทรกลับได้เลยค่ะ  รวดเร็ว เพราะดิฉันเดินทางไปศาลหรือติดต่อหน่วยงานต่างๆได้ไม่เกิน 30 นาที อีกทั้งลูกความสามารถนัดพบดิฉันได้ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาทีเช่นกัน จะให้ดิฉันดำเนินการด้านใดภายในจังหวัดปัตตานี ดิฉันสามารถจัดการได้ไม่เกิน 1 วันทำงาน และ ปลอดภัย เครือข่ายเรามีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะรับเป็นสมาชิกเครือข่ายทนายความ เครือข่ายจะให้สมาชิกทุกคนส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบการเป็นทนายความและเป็นทนายความในพื้นที่จริงๆ เช่นการตรวจสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ตรวจสอบทะเบียนบ้านเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆหรือไม่ ตรวจสอบภาพถ่ายสำนักงานมีสำนักงานจริงหรือไม่ ทั้งหมดเพื่อบริการประชาชนที่ต้องการใช้บริการทนายความคะ

ที่ตั้งศาลจังหวัดปัตตานี

ตำแหน่ง GPS

ละติจูด: 6.8930914

ลองติจูด: 101.2521813

ที่อยู่: ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล. อำเภอเมือง

จังหวัดปัตตานี.

โทรศัพท์ 073-450-399.

ที่ตั้งสำนักงานทนายความ

ตำแหน่ง GPS

ลัดติจูด: 7.0425755

ลองติจูด: 100.5689948

ที่อยู่: 164/86 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

X